Knowledge based business intelligence

Knobbitieto pitäisi olla jokaisen yrityksen käytettävissä päätöksenteon tukena, luomassa keskustelunaiheita ja auttamassa toiminnan seuraamisessa. Me knobbitiedon sanansaattajat autamme yritystäsi hyödyntämään paremmin järjestelmiäsi ja niiden tuottamia tietoja kokonaisvaltaisesti päätöksenteon yhteydessä, automatisoiden aikaavieviä tiedonkäsittelytehtäviä. Knobbi Oy tuottaa tiedolla johtamisen mahdollistamisen palveluita. Tiedolla johtamisen ei kuitenkaan kuulu olla vain johdon työkalu, vaan autamme käyttämään sitä myös päivittäisjohtamisessa, organisaation kaikilla alueilla.

"The devil is in the details"

Knobbi Oy:n palvelukokonaisuuteen kuuluvat tiedolla johtamisen mahdollistamisen palvelut eri kokoisille yhtiöille.

Palvelumme

Palvelumme

Power BI – raportointipalvelut

 • Raportointialustojen käyttöönottokonsultaatio, mitä pitää huomioida kun valitaan raportointialustaa
 • Microsoft Power BI raporttien suunnittelu ja toteutus (powerbi.microsoft.com)
 • Prototyypit ja toiminnan kehittämisen suunnittelu
 • Liiketoimintaraportit, mittarit ja tiedolla johtaminen
 • Self Service BI – koulutukset omatoimiseen raportointiin ja erilaisiin työkaluihin

Tietovarastointi, migraatiot ja integraatiot

 • Järjestelmäkartoitukset
 • Tietojen migraatiot
 • Integraatiomäärittelyt, suunnitelmat sekä toteutukset (Frends)
 • Microsoft Azure Data Factory
 • Microsoft Azure SQL + muut tietokannat
 • Azure Blob storage
 • Tietovarastojen mallinnustyöt (Navicat)
 • Microsoft Cloud Partner

Tietojen keruujärjestelmät ja muu sovelluskehitys

 • Microsoft Power Apps
 • Full Stack ohjelmistokehitys

Toimintokuvauksien toteuttaminen ja liiketoiminnan kuvaaminen

 • Prosessikuvien toteuttaminen
 • Liiketoiminnan nykytilakartoitus
 • Liiketoiminnan tavoitetilan suunnittelu ja roadmap

Ohjelmistoprojektien käynnistys ja seuranta

 • OpenProject käyttöönotot (www.openproject.org)
 • Tuntien kirjaaminen ja laskutusperusteet
 • Microsoft Project käyttöönotto ja koulutus

Muu tukitoiminta aloitteleville yrittäjille tai sellaisiksi haluaville

 • Verkkokaupat (WooCommerce, WordPress) sekä käyttökoulutus
 • Kassavirtalaskelmat ja ennusteet, liiketoimintasuunnitelman sparraus sekä yleinen tuki aloittelevalle yrittäjälle
 • Microsoft Office 365
 • Sharepoint + Teams käyttöönotot
 • Verkkosivustot ja sähköpostiosoitteet
Mihin knobbitieto perustuu?

Olemme kartuttaneet knobbitiedon taitoamme jo vuosia niin energia-alalta, suurteollisuudesta, julkishallinnosta sekä tietenkin yrittäjyydestä. Lähtökohtaisesti ajattelemme asioita teknisestä näkökulmasta, mutta olemme hyvin käytännönläheisiä. Tiedolla johtamisen työ lähtee käytännön pienistä asioista, juuri siitä knobbitiedosta, joista suuri kokonaisuus muodostuu. 

Kokonaisvaltainen käsityksemme monesta eri liiketoiminta-alasta auttaa meitä kysymään oikeita kysymyksiä, jotka voivat avata aivan uudenlaisia ajatuksia.

Olemme toteuttaneet migraatioprojekteja, integraatioprojekteja sekä raportointitöitä useille eri toimijoille. Kysy, onko meillä kokemusta juuri Teidän toimialanne tiedolla johtamisesta, niin katsotaan yhdessä, olemmeko me knobbilaiset oikea kumppani.

Ota yhteyttä

Meidät tavoittaa parhaiten puhelimitse +358 50 553 1191 sekä sähköpostitse tommi.dahlroos@knobbi.fi