Self-Service-BI

Me Knobbilaiset näemme, että jokaisessa organisaatiossa olisi hyvä olla liiketoimintaosaajia, jotka hallitsevat riittävällä tasolla raporttien käsittelyn salat. Tätä kutsutaan maailmalla hienosti Self-Service BI:ksi, eli ”itsepalveluraportoinniksi”. Itsepalveluraportointiin paneutuneet henkilöt osaavat tehdä liiketoiminnan tarvitsemiin raportteihin muutoksia sekä ymmärtävät liiketoiminnan kannalta tärkeät seikat raportoinnista, vaikka eivät välttämättä itse tuottaisikaan raportteja ensimmäisessä vaiheessa. 

Self-Service BI ei kuitenkaan ole niin helppoa saavuttaa, kuin miltä se voi kuulostaa. Pohjatyöt vaativat yhtiöltä suuren panostuksen ja opiskelu vaatii tulevilta osaajilta aikaa ja energiaa. Se on joskus pois päätyöstä, mutta maksaa itsensä monin verroin takaisin. Monet raportointikoulutukset ovat varsin yleistasoisia ja havaintomme on, että Self-Service BI-tason saavuttaminen on usein helpompaa saavuttaa tutun tiedon käsittelyllä, kuin anonyymeillä ”Contoso”-yhtiön esimerkkitiedoilla. 

Miksi Self-Service BI on niin tavoiteltavaa? Monissa yhtiöissä IT-osasto rakentaa raportit, jolloin toimitusajat ja korjaukset viivästyvät IT:n ollessa pullonkaula raportoinnille. Sama tilanne muodostuu myös silloin, kun yhtiö ulkoistaa raportit täysin ulkopuolisille konsulteille. Pienen muutoksen toteuttaminen saattaa kestää viikkoja, jolloin tarve on jo saattanut mennä ohi. IT-osasto ei yleensä ole lähtökohtaisesti yhtiön paras liiketoiminnan asiantuntija, joten raporttien tuottaminen IT-osastolla on itsessään jo hieman absurdia. 

Self-Service BI on tavoiteltavaa myös siksi, että raporttien kehitys-ja ylläpitovaiheessa liiketoiminnan osaaja pystyy varmistamaan käytetyn tiedon laatua jo toteutuksen aikana. Samalla yhtiön henkilöstö näkee kehityksen aikana, miten raportteja rakennetaan. Tiedon laatu on yhtiön liiketoiminnan raportoinnin pahin riski. Pahimmat liiketoimintaan kohdistuvat toistuvat virheet saadaan aikaiseksi, kun toimintaa ohjaavaan raporttiin muodostuu systemaattinen vaikeasti havaittavissa oleva virhe. Oleellista onkin huomata, että raportoinnissa tiedon oikeellisuudesta vastaa aina raportteja tilaava taho itse, sillä liiketoimintaosaaminen löytyy vain yhtiöltä itseltään.

Kannattaako Power BI tai muut raportointijärjestelmät opiskella itse tyhjästä? Ei välttämättä, oppimiskynnys voi olla liian suuri, eikä kyse ole pelkästään raportoinnin osaamisesta. Jotta raportteja pääsisi oikeasti toteuttamaan kunnolla, täytyy ymmärtää tiedon lähteet, miten tiedot saadaan tuotua raportointijärjestelmään ja miten ne saadaan julkaistua muillekin nähtäville. 

Tulemme kirjoittelemaan tästäkin aiheesta varmasti vielä lisää. Stay tuned.

Similar Posts

Vastaa