Tiedon laatu

Laadukas tieto on sitä, mihin raportointi ja tiedolla johtaminen kannattaa perustaa. Usein ajatellaan, että tiedon määrä on tärkeää ja säilytetään kaikki mahdollinen. Tässä kuitenkin vähän ajateltavaa: 

Tietoon pystyy luottamaan, jos:

  • sen avulla pystytään luomaan hyvä kokonaiskuva tapahtuneesta
  • tiedon seassa ei ole virheellistä tietoa
  • tietolähteiden vaihtaminen eri ajanhetkinä ei vaikuta tiedon laatuun tai rakenteeseen
  • jos olemassa olevaa tietoa pystyy rikastamaan muiden tietolähteiden tiedoilla

Miten voit tietää, onko tiedon laatu hyvää? Se selviää ainoastaan tutkimalla kerättyä dataa ja vertaamalla sitä todellisiin tapahtumiin. Oikotietä hyvään tiedon laatuun, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen, ei ole. Sen sijaan: 

Tiedon laadun analysoimisella pystytään:

  • näkemään hyödyllisen tiedon tarpeet
  • välttämään turhan tiedon tallennusta
  • havaitsemaan mahdollisia prosessivirheitä
  • saadaan hyvä käsitys tietorakenteista, joita on jo olemassa

Tiedon laatua pystyy analysoimaan useilla eri tavoilla ja järjestelmillä. Eri tyyppisten tietojen analysoimiseen on olemassa erilaisia tapoja ja yleensä ensimmäinen vaihe on analysoida tietolähteet.

Jos koet, että voisitte saada enemmän tiedoistanne irti dataa analysoimalla, ota yhteyttä.