Tommi Dahlroos (CEO, Founder)

Ohjelmistotekniikan ja tietoliikennetekniikan DI (2010 TTY)

Työhistoriani koostuu varsin monipuolisesta kokemuksesta energia-alalla sekä suurteollisuudessa. Kokemukseni integraatioiden määrittelystä ja ylläpidosta sekä datan käsittelystä eri järjestelmien pääkäyttäjänä ovat antaneet erittäin hyvän pohjan organisaation tiedon laadun kehittämiseen ja ylläpitoon. Kehitysprojektit eivät ole myöskään tuntematon käsite, sillä olen ollut johtamassa Wisle-tuotteen kehittämistä jo sen alkuvaiheesta lähtien, mutta olen ollut toteuttamassa myös isoja energia-alan järjestelmäkehitysprojekteja.

Minut tunnetaan energisenä sparraajana, joka saa keskustelun heräämään. Oli kyseessä järjestelmien välinen kommunikointi tai datan muokkaaminen ihmisten ymmärtämään muotoon, tarvitaan keskustelua, jotta ymmärretään paremmin, mitä halutaan saada aikaiseksi. 

Ota yhteyttä, autamme mielellämme: +358 50 553 1191 Linkedin

#PowerBI, #tietokannat, #prosessit, #tietovarastointi

Alberto Haviola (Co-founder)

IT-tradenomi

Albertolla on pitkä kokemus asiakaspalvelusta ja IT-tuesta sekä ohjelmistokehityksestä. 

Ota yhteyttä: Linkedin, +358 50 553 1193

#PowerBI, #tietovarastointi, #ETL.

 

Arvomme

Toimintamme perustuu luovaan liiketoimintaosaamiseen, avarakatseiseen ongelmanratkaisukykyyn sekä eri liiketoiminta-alojen ymmärtämiseen. Yrityksemme arvot rakentuvat näiden asioiden ympärille. Haluamme korostaa toiminnassamme etenkin luovuutta, vastuullisuutta, rehellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

  • Luovuus on osaltamme oma-aloitteisuutta ja asioiden oivaltamista laatikon ulkopuolelta.
  • Vastuullisuudella haluamme korostaa käytännön tekoja, joiden hyödyt näkyvät konkreettisina etuina niin ympäristössä kuin ihmisten arjessa.
  • Rehellisyydellä haluamme viestiä luotettavasta ja läpinäkyvästä organisaatiosta, joka asettaa asiakkaidensa tyytyväisyyden etusijalle.
  • Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo, sillä uskomme vahvasti yksilöiden liiketoimintaosaamisen erikoistumiseen, jolloin yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa paljon enemmän kuin yksin. 

Yhteisillä arvopohjilla töiden tekeminen on mielekästä ja tulokset ovat sen mukaisia. Avoin kommunikointi edesauttaa yhteisten päämäärien saavuttamista. 

Rekrytoinnit ja työharjoittelut

Knobbi Oy tähtää hallittuun kasvuun datan laadun ja tiedolla johtamisen alalla.
Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haet uutta suuntaa työurallasi! Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia paikkoja, mutta tilanne saattaa muuttua nopeastikin.

Yhteystiedot

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@knobbi.fi
Puhelinnumero: +358 50 553 1191 (Tommi Dahlroos)
Y-tunnus: 3269907-1
Osoite: Valtakatu 7LH48 28100 Pori

Asiakkaamme & Referenssimme

Olemme toteuttaneet Metsä Niemiselle jo pitkään palveluita. Ne ovat koostuneet nettisivuista, toiminnan mentoroinnista ja palvelun muotoilusta. Metsä Nieminen on hyvä esimerkki siitä, että pystymme tekemään hyvin monenlaisia palveluita, vaikka työskentelemmekin IT-alalla. 

Metsä Nieminen Oy www.metsanieminen.fi